Ondersteunen

U kunt, als u daarvoor de mogelijkheden hebt, uw (collecte) bijdrage overmaken op onze rekening bij de Rabobank

NL49RABO 0316 7781 84 t.n.v. Gemeente van Gedoopte Christenen Enschede onder vermelding van het doel

("zending .....", "werk in de gemeente", "gebouwen", "Elim" of "diaconie").