Zondagsdiensten in De Schuilplaats

.

Het is weer toegestaan dat er onder bepaalde voorwaarden kerkdiensten worden gehouden in ons kerkgebouw. Voor deze diensten dient u zich aan te melden. De aanvangstijden van de diensten zijn 9:30 uur en 11:30 uur. .

Een ieder is vrij om te kiezen welke dienst hij of zij wil bezoeken. We willen u vragen om alleen uw keuze in te vullen voor de diensten van de eerst volgende zondag (dus niet voor de diensten van bijvoorbeeld over twee of drie weken). Hiermee proberen we zoveel mogelijk verschillende broeders, zusters en vrienden te kunnen ontvangen.

Hieronder even kort de twee diensten gesplitst, we proberen de diensten per zondag zo identiek mogelijk te laten zijn:

 9:30 uur

  Wel zondagsschool

Wel livestream

Aanmelden kerkdienst

 11:30 uur

Geen zondagsschool

Geen livestream

Aanmelden kerkdienst

 

We hopen u/jou te mogen ontvangen tijdens één van de twee diensten. De voorbereidingen zijn getroffen.

WELKOM

Corona regels in 'De Schuilplaats'

 • Als u ziek of verkouden bent, of ademhalingsproblemen heeft, blijf dan thuis.
 • Als u koorts heeft, blijf dan zelf thuis en ieder van uw huishouden.
 • Hoesten en niezen in de elleboog.
 • Handen desinfecteren bij binnenkomst.
 • Houd anderhalve meter afstand van elkaar, behalve degenen die tot een huishouden behoren.
 • Toiletgebruik minimaal. Alleen invalidentoilet en herentoilet. Een persoon per toiletruimte. Na elk gebruik wordt het toilet schoongemaakt.
 • Jassen moeten mee naar binnen worden genomen.
 • Ingang is de hoofdingang van de kerk, uitgangen zijn beide nooduitgangen die op de tuin uitkomen. Er zijn looproutes aangegeven.
 • Ieder dient de aanwijzingen op te volgen van de medewerkers die daarvoor zijn aangesteld en die duidelijk herkenbaar zijn.
 • Er mag (helaas) nog niet worden gezongen.
 • Napraten rondom het kerkgebouw is toegestaan mits daarbij rekening wordt gehouden met 1,5 meter afstand, dit niet in grote groepen gebeurt en de uitgang niet wordt geblokkeerd. Verspreid je na de uitgang dus over het terrein.