Hartelijk welkom op dit deel van de site.
Links in het menu vindt u de beschikbare studies.
Onder Pastories de korte overdenkingen die de afgelopen jaren onder 'Pastory' in ons maandblad  "gemeenteleven" zijn gepubliceerd.
De studies zijn bedoeld voor persoonlijk gebruik. Het publiceren van studie(s) en/of gedichten mag alleen met toestemming van de auteur!

Meer Studies....?

Via de audiovideo pagina kunt u de wekeliijkse Bijbelstudies van de afgelopen jaren beluisteren en/of downloaden!


We hopen en bidden u Gods rijke zegen toe bij het bestuderen van de studies.

OudeBijbel1 small